Ловешка крепост

Author:

Ловешка крепост

Средновековна крепост Ловеч е разположена на десния бряг на река Осъм, на живописния хълм Хисаря, на 0,74 км южно по права линия от центъра на град Ловеч.

Първите следи от живот на хълма датират от периодите късен енеолит, елинистичната, късноантичната и ранновизантийската епоха. Археологическите разкопки показват, че тук се е намирало и тракийско селище – разкрити са части от жилище, изградено от камък и глина, множество фрагменти от сива тракийска керамика, както и дръжка от родоска амфора с печат.

Самата крепост датира от времето на Римската империя, когато на територията на днешен Ловеч е изградена и функционира римска пътна станция, наречена „Президиум“. Твърдината просъществува и през V – VІІ в. (ранновизантийската епоха), като по времето на император Юстиниан Велики (VI в.) е четвъртата по значение крепост в цяла Мизия.

Крепостта е заемала двете горни тераси на хълма, а жилищните квартали и производствената част на града са разположени по долната – трета тераса, по склоновете на хълма и покрай реката. Там се намирали жилищните части и работилниците. В района на крепостта са открити останките на седем църкви. Най-ранната от тях датира от V – VI в., а нейният архитектурен план е много интересен и рядко срещан.

DMCA.com Protection Status